-    technické poradenstvo, cenové ponuky

-    dodávka tepelných čerpadiel, klimatizácií, zdrojov chladu,
vykurovacích a chladiacich komponentov,
prvkov technických priemyselných aplikácií pre:
byty, rodinné domy, kancelárie, reštaurácie, banky, výrobné priestory,
priemyselné haly, technologické procesy

-    záručný a pozáručný servis

-    maloobchod a veľkoobchod
Všetky výrobky, ktoré navrhuje, dodáva a inštaluje naša firma, vyhovujú súčasným trendom v daných odboroch a sú certifikované podľa platných vládnych nariadení a noriem.